Màster Interuniversitari en Incendis Forestals. Ciència i Gestió Integral (masterFUEGO)

Pla d'estudis i guies docents

 

PRIMER CURS
PRIMER SEMESTRE
CODI NOM ASSIGNATURA  CARÀCTER ECTS CAMPUS
  Física i meteorologia en incendis forestals OB 5 UPV
  Anàlisi i simulació de focs forestals OB 5 UdL
  Models de risc d'incendis forestals OB 5 UdL
  Organització i gestió de l'emergència OB 5 ULE
  Tecnologies aplicades a emergències OB 5 ULE
  Estratègies i tàctiques d'extinció  OB 5 UdL
         
SEGON SEMESTRE
CODI NOM ASSIGNATURA  CARÀCTER ECTS CAMPUS
  Cremes prescrites OB 5 UdL
  Gestió de combustibles forestals OB 5 UV
  Ecologia del foc i gestió de superfícies cremades OB 5 ULE
  Tècniques i mitjans d'extinció OB 5 UdL
  Direcció tècnica de l'extinció OP 2.5 ULE
  Gestió de la informació en emergències  OP 2.5 UDL
  Lideratge i gestió d'equips d'emergències  OP 2.5 ULE
  Logística i operacions en incendis forestals OP 2.5 UV
  Mitjans aeris  OP 2.5 UV
  Riscos laborals en incendis forestals OP 2.5 UDL
  Condició física i estrès tèrmic OP 2.5 ULE
  Economia aplicada a la defensa contra incendis forestals OP 2.5 UV
         
SEGON CURS
PRIMER SEMESTRE
CODI NOM ASSIGNATURA  CARÀCTER ECTS CAMPUS
  Teledetecció aplicada als incendis forestals OP 2.5 ULE
  Cooperació internacional OP 2.5 UPV
  Gestió de la interfície Urbà-Forestal OP 2.5 UPV
  Ordenació i defensa del paisatge forestal contra incendis OP 2.5 UDL
  Investigació de causes OP 2.5 UDL
  Tècniques d'investigació aplicada OP 2.5 UPV
  Pràctiques en empresa OB 10.5  
  Treball fi de màster OB 12